KQ0010- Toán Siêu Trí Tuệ 35 phép toán hàng ngang-HỌC VIỆN SIÊU TRÍ TUỆ DR-BRAIN


Chia Sẻ: http://hashflare.edu.vn/newsest/kq0010--toan-sieu-tri-tue-35-phep-toan-hang-ngang-hoc-vien-sieu-tri-tue-dr-brain

Kết quả luyện tập cùng bé siêu trí tuệ, bài toán 35 phép tính hàng ngang

KQ0010- Toán Siêu Trí Tuệ 35 phép toán hàng ngang-  HỌC VIỆN SIÊU TRÍ TUỆ DR-BRAIN
  • Khóa siêu trí tuệ kích hoạt não phải, kết quả sau hai tháng luyện tập cùng robots DR-BRAIN
  • Phụ huynh đăng ký cho con khóa siêu trí tuệ

       > Online: 3 triệu / khóa 3 tháng

       > Offline: 2.7 triệu / khóa 3 tháng

Bài viết liên quanĐỐI TÁC

HỆ THỐNG

Thành Viên